Sněmovní tisk 155
Návrh zákona, kterým se mění a dopl. trest. zákon a tr. řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Jičínský, Hana Orgoníková, Jitka Kupčová, Miroslav Kapoun, František Španbauer, Zdeněk Škromach) předložila sněmovně návrh zákona 19. 3. 1997.
Zástupce navrhovatele: Jičínský Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 155/0 dne 21. 3. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 3. 1997. Vláda zaslala stanovisko 21. 4. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 4. 1997 jako tisk 155/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: hospodářský trestný čin, trestná činnost, trestní právo, trestní zákoníkISP (příhlásit)