Sněmovní tisk 2038
Zákon - novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Mašek Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2038/0 dne 5. 1. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 1. 1996. Vláda zaslala stanovisko 25. 1. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 1. 1996 jako tisk 2038/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Tomáš Ježek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 3. 1996 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1007).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2038/2.


Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatkyISP (příhlásit)