Sněmovní tisk 981
Interpelace poslance Jaroslava Nováka


Autor: MUDr. Jaroslav Novák
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci činnosti Fondu národního majetku a jeho předsedy
Podáno: 1994-05-11
Odesláno adresátovi: 1994-05-17
Odpověď rozeslána 11.05.1994 jako tisk 981 A.
Interpelace projednána 8. 7. 1994 na 21. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 417).

Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 479).


ISP (příhlásit)