Sněmovní tisk 962
Interpelace poslance Jaroslava Sýkory


Autor: Ing. Jaroslav Sýkora
Adresát: Ing. Josef Lux
Interpelace ve věci Masoprogresu Praha, závod 08, Masokombinát Mladá Boleslav - Kosmonosy
Podáno: 1994-04-28
Odesláno adresátovi: 1994-05-06
Odpověď rozeslána 28.04.1994 jako tisk 962 A.
Interpelace projednána 8. 7. 1994 na 21. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 417).


ISP (příhlásit)