Sněmovní tisk 915
Zákon - převod vlastnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1994-03-25 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Ježek Tomáš.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 915.
  Návrh zákona 13.04.1994 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 7.04.1994 usnesení č. 320 rozdané jako tisk 930. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Ústavně právní výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1062.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl na 18. schůzi schválen.


ISP (příhlásit)