Sněmovní tisk 648
Z. o změně názvu VŠ chemickotechnologické v Pardubicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Kozel F..
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 648.
  Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 672. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 829.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona 16.02.1994 na 16. schůzi schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 21. 3. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 46/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Školství

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: ŠkolstvíISP (příhlásit)