Sněmovní tisk 1954
Společná zpráva k T 1874Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky, ústavní zákonyISP (příhlásit)