Sněmovní tisk 193
Novela zákonů o státní správě a samosprávě ve školství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Pribáň.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 193.
  Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 238. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 13.05.1993 v 13.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 342.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona 17.06.1993 na 10. schůzi schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 15. 7. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 190/1993 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Školství

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice, ŠkolstvíISP (příhlásit)