Sněmovní tisk 191
Novela vysokoškolského zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

  • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

    Zákon vyhlášen 13. 8. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 216/1993 Sb.    Hesla věcného rejstříku: Školství

    Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství  • ISP (příhlásit)