Sněmovní tisk 1872
Interpelace poslance Michala Krause


Autor: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA
Adresát: Ing. Josef Lux
Interpelace ve věci výsledků hospodaření státních statků za loňský rok
Podáno: 1995-06-30
Odesláno adresátovi: 1995-07-04
Odpověď rozeslána 30.06.1995 jako tisk 1872 A.
Interpelace projednána.


ISP (příhlásit)