Sněmovní tisk 18
Novela zák.č. 76/78 Sb., o školských zařízeních (165)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Mandík J..
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 18.
  Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Ústavně právní výbor, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 44.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 2. schůzi zamítnut.

     Hesla věcného rejstříku: ŠkolstvíISP (příhlásit)