Sněmovní tisk 1218
Zákon, kterým se mění a dopl. zákon o daních z příjmů a o ce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-10-05 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1218.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 13.10.1994 usnesení č. 419 rozdané jako tisk 1235. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 52 dnů od rozdání poslancům a vydal 13.10.1994 usnesení č. 419 rozdané jako tisk 1244. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1332.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 1.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 483).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 1.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 484).


ISP (příhlásit)