Sněmovní tisk 428
Návrh zákona o zkrácení doby platnosti cest. dokladů ČSFR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

  • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

    Zákon vyhlášen 13. 8. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 214/1993 Sb.    Hesla věcného rejstříku: Dohody mezinárodní, Zaměstnanost

    Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice  • ISP (příhlásit)