Sněmovní tisk 229
Novela občanského soudního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 229.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 259. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Ústavně právní výbor.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 13.05.1993 v 15.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 346.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 9. schůzi schválen.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 22. 6. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 171/1993 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Řád občanský soudní

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justiceISP (příhlásit)