Organizační výbor

Předseda

Ing. Miloš Zeman

Místopředseda

JUDr. Petra Buzková
Mgr. Jiří Honajzer
Ing. Jan Kasal
Zdeněk Krampera
Karel Ledvinka
PhDr. Jiří Vlach
Doc.MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.ISP (příhlásit)