Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro územní plánování a stavební řád

Předseda

Ing. František Beneš, CSc.
Ing. Pavel Hrnčíř

Místopředseda

Vlastimil AubrechtISP (příhlásit)