Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

Předseda

doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
MUDr. Jaroslav Krákora

Místopředseda

Jarmila Boháčková
MUDr. Milan Cabrnoch
MUDr. Josef Janeček
ThMgr. Svatopluk Karásek
Ing. František Koníček
MUDr. Jiří Maštálka
RSDr. Miroslav Opálka
Ing. Alena Páralová
Ing. Lucie Talmanová

Podvýbor pro etické otázky ve zdravotnictví a v sociální péči
Podvýbor pro informatiku v sociální oblasti a zdravotnictví a pro racionální vedení zdravotnické dokumentace
Podvýbor pro investice ve zdravotnictví a sociální oblasti
Podvýbor pro koncepci zdravotnictví, lékovou politiku, úhradu zdravotní péče a pro zdravotnickou informatiku
Podvýbor pro otázky sociálně ohrožených skupin
Podvýbor pro problematiku drog a toxikománie
Podvýbor pro reformu důchodového systému a reformu nemocenského pojištění
Podvýbor pro zdravotně postižené a občany se sníženou pracovní schopností
ISP (příhlásit)