Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Místopředseda

Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
Ing. Stanislav Fridrich
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
Ing. Pavel Jelínek, PhD.
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Podvýbor pro kulturu
Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
Podvýbor pro regionální školství
Podvýbor pro sport
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
ISP (příhlásit)