Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Petr Lachnit, CSc.

Celkem nalezeno 5 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 7301/06KOM(2006) 91 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaciVzato na vědomí
14042/05COM(2005) 532 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Příspěvek daňové a celní politiky k Lisabonské strategiiVzato na vědomí
 7313/05COM(2005) 72 finalSdělení Komise Radě - Evropská politika sousedství - doporučení pro Arménii, Ázerbájdžán, Gruzii a pro Egypt a LibanonSchváleno
 6175/05COM(2004) 795 finalSdělení Komise Radě týkající se návrhů akčních plánů Komise v oblasti Evropské politiky sousedství (EPS)Postoupeno výborům
11781/04COM(2004) 516 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady zavádějící infrastrukturu pro prostorové informace ve Společenství (INSPIRE)Vzato na vědomí


ISP (příhlásit)