Celkem nalezeno 9 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 5583/06KOM(2006) 6 v konečném zněníSdělení Komise o podpoře vnitrozemské vodní dopravy "NAIADES" - Integrovaný evropský akční program pro vnitrozemskou vodní dopravuVzato na vědomí
 5163/06KOM(2005) 683 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise a na přístup k informacím o opravách vozidla, kterým se mění směrnice 72/306/EHS a směrnice ../../ESVzato na vědomí
 5130/06COM(2005) 634 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře ekologicky čistých pozemních vozidelŽádá vládu, aby nepodpořila návrh směrnice
12588/05COM (2005) 429 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti bezpečnosti civilního letectvíSchváleno
12114/05KOM(2005) 423 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidlyVzato na vědomí
11508/05KOM(2005) 319 v konečném zněníNávrh nařízení Rady a Evropského parlamentu o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silniciSchváleno
11067/05KOM(2005) 261 v konečném zněníNávrh směrnice Rady o daních v oblasti osobních vozidelVzato na vědomí
 7032/05KOM(2005) 59 v konečném zněníEvropské regulační agentury - Předloha interinstitucionální dohody o vytvoření rámce pro evropské regulační agenturyVzato na vědomí
12555/04COM(2004) 582 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující směrnici 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorůSchváleno s doporučením


ISP (příhlásit)