Sněmovní tiskyNávrhy zákonů

Název tisku
Číslo tisku/
Celkem nalezeno 211 tisků. (11. strana, celkem stran: 11)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 319/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 320/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazeno na pozvánce na jednání
 321/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 325/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 326/0 Vl.n.z. o dráhách - EUVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 24. schůze
 328/0 Novela z. o některých přestupcích Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 12. 12. 2018
 330/0 Novela z. o pozemních komunikacích Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 17. 12. 2018
 331/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 17. 12. 2018
 332/0 Novela z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh - EUVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 24. schůze
 333/0 Novela z. o nemocenském pojištěníVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 24. schůze
 336/0 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU - RJVládní návrh zákona1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 24. schůze
 337/0 Novela z. o státním zastupitelství - EUVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 24. schůze
 338/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích Senátní návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 17. 12. 2018
 346/0 Novela z. o prevenci závažných havárií Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 17. 12. 2018
 347/0 Novela z. o jednacím řádu PS Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 17. 12. 2018
 349/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 17. 12. 2018
 350/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona Vláda
 352/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Poslanecký návrh zákona Vláda
 353/0 Novela z. o zemědělství Poslanecký návrh zákona Vláda
 354/0 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy - RJ Poslanecký návrh zákona Vláda

<< 7 8 9 10 11ISP (příhlásit)