Sněmovní tiskyNávrhy zákonů

Název tisku
Číslo tisku/
Celkem nalezeno 565 tisků. (29. strana, celkem stran: 29)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 951/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení
 954/0 Novela z. o pohřebnictvíVládní návrh zákona1. čtení
 955/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Organizační výbor
 956/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Organizační výbor
 957/0 Novela z. o registrovaném partnerstvíVládní návrh zákona1. čtení
 958/0 Novela z. o vojácích z povoláníVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 959/0 Novela z. o pedagogických pracovnícíchVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 960/0 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací - RJ Poslanecký návrh zákona Organizační výbor
 961/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Vláda
 964/0 Novela z. o zaměstnanosti - EU - RJVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 965/0 Novela z. o České televizi a o Českém rozhlasu Poslanecký návrh zákona Vláda
 966/0 Novela z. o spotřebních daních Poslanecký návrh zákona Vláda
 973/0 Novela z. o Vojenské policii - EUVládní návrh zákona1. čtení
 975/0 Novela z.o posk.dotací soukr.škol., předškol. a škol.zaříz. Poslanecký návrh zákona Vláda
 976/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek - RJ Poslanecký návrh zákona Vláda
 977/0 N.z. o změně zák. v souv. s nařízenou ústavní výchovou Poslanecký návrh zákona Vláda
 979/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Poslanecký návrh zákona Vláda
 982/0 N. z. o turistických značených trasách Poslanecký návrh zákona Vláda
 983/0 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací - RJ Poslanecký návrh zákona Vláda
 984/0 Novela z. o kybernetické bezpečnosti - EUVládní návrh zákonaOrganizační výbor

<< 25 26 27 28 29ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)