Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 3516 tisků. (8. strana, celkem stran: 176)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 48/1 Usnesení petičního výboru č. 13 ze dne 14. ledna 2014 k Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012Usnesení výboru
 48/2 Usnesení ústavně právního výboru č. 11 ze dne 22. ledna 2014 k Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012Usnesení výboru
 49/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyVládní návrh zákona
 49/1 Usnesení výboru pro obranu č. 36 ze dne 21. května 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyUsnesení výboru
 49/2 Usnesení výboru pro obranu č. 43 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyUsnesení výboru
 49/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyPozměňovací a jiné návrhy
 49/4 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vrácený SenátemZákon ze Senátu
 49/5 Usnesení Senátu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyUsnesení Senátu
 50/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyVládní návrh zákona
 51/0 Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2012 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohamiZpráva a jiné
 51/1 Usnesení výboru pro zdravotnictví č. 20 ze dne 23. ledna 2014 k Výročním zprávám a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2012 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2012 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohamiUsnesení výboru
 52/0 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012Zpráva a jiné
 52/1 Usnesení volebního výboru č. 13 ze dne 15. ledna 2014 k výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012Usnesení výboru
 53/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 53/1 Usnesení výboru pro životní prostředí č. 16 ze dne 6. února 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisůUsnesení výboru
 53/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisůPozměňovací a jiné návrhy
 54/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.Vládní návrh zákona
 55/0 Vládní návrh zákona o službě vojáků v zálozeVládní návrh zákona
 56/0 Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o službě vojáků v zálozeVládní návrh zákona
 57/0 Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)Vládní návrh zákona

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>ISP (příhlásit)