Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 153 tisků. (6. strana, celkem stran: 8)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 328/0 Novela z. o některých přestupcích1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 330/0 Novela z. o pozemních komunikacích1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 331/0 Novela z. o návykových látkách1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 332/0 Novela z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh - EU2. čtení - obecná rozprava
 333/0 Novela z. o nemocenském pojištění2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 20. 2. 2019
 336/0 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU - RJ1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 337/0 Novela z. o státním zastupitelství - EU2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 20. 2. 2019
 338/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 346/0 Novela z. o prevenci závažných havárií1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 347/0 Novela z. o jednacím řádu PS1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 349/0 Novela z. - trestní zákoník1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 350/0 Novela z. - školský zákon1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 352/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 353/0 Novela z. o zemědělství1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 354/0 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy - RJZapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 357/0 Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 360/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 20. 2. 2019
 364/0 Novela z. o pohonných hmotách1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 365/0 Novela z. - daňový řád - RJOrganizační výbor, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)

<< 2 3 4 5 6 7 8>>ISP (příhlásit)