Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 219 tisků. (5. strana, celkem stran: 11)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ2. čtení - obecná rozprava
 360/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu2. čtení - obecná rozprava
 364/0 Novela z. o pohonných hmotách2. čtení - obecná rozprava
 367/0 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje - RJZapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 374/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ2. čtení - obecná rozprava
 377/0 N.z., kterým se mění někt.zák.souv. s potíráním lichv.půjček1. čtení
 378/0 N.z. o státním jazyce České republiky1. čtení
 380/0 Novela z. o spotřebitelském úvěru1. čtení
 383/0 Novela z. - stavební zákon1. čtení
 384/0 Novela z. - trestní zákoník1. čtení
 387/0 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky - RJ1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 389/0 Novela z. - školský zákon1. čtení
 390/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR1. čtení
 391/0 Vl.n.z. o realitním zprostředkování - EUZapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 395/0 Vl.n.z. o územně správním členění státuGaranční výbor, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 14. 11. 2019
 396/0 Novela z. o vysokých školách1. čtení
 398/0 Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu - EU3. čtení
 399/0 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů1. čtení
 400/0 Novela z. - autorský zákon1. čtení
 402/0 Novela z. - autorský zákon1. čtení

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>



ISP (příhlásit)