Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 97 tisků. (4. strana, celkem stran: 5)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 158/0 Novela z. o střetu zájmů1. čtení, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 159/0 Novela z. - zákoník práce1. čtení, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 160/0 Novela z. o sociálních službách1. čtení, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 161/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty - RJ1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 162/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění1. čtení, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 167/0 Novela z. o platu představitelů státní moci1. čtení, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 168/0 Novela z. o ochranných známkách - EU - RJ2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 169/0 Novela z. - plemenářský zákon - EU1. čtení, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 170/0 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EU2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 22. 6. 2018
 172/0 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EU1. čtení, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 173/0 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU1. čtení, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 175/0 Novela z. - autorský zákon - EU1. čtení, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 179/0 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.Organizační výbor
 180/0 Novela z. o regulaci reklamyVláda, zařazeno na program jednání vlády 22. 6. 2018
 181/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJVláda, zařazeno na program jednání vlády 22. 6. 2018
 182/0 Novela z. o nemocenském pojištěníVláda, zařazeno na program jednání vlády 22. 6. 2018
 183/0 Novela z. o spotřebních daních - RJVláda, zařazeno na program jednání vlády 19. 6. 2018
 188/0 Novela z. o směnárenské činnosti - EU1. čtení, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 189/0 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919Vláda

1 2 3 4 5ISP (příhlásit)