Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Rozhlas

Celkem nalezeno 86 tisků. (3. strana, celkem stran: 5)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 596/0 V.n.z. o ochr. služeb v obl. rozhlas. a televiz. vysílání - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 206/2005 Sb.
 620/0 Výroč. zpr. Rady Čes. rozhlasu za rok 2003Zpráva a jinéSchválena
 737/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
 756/0 N.z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 348/2005 Sb.
 762/0 Výroč. zpráva o hosp. Českého rozhlasu za rok 2003Zpráva a jinéSchválena
 872/0 Zpráva Rady RTV o digitalizaci - 2004Zpráva a jiné 
 885/0 Novela z. o rozhlasovém a televizním vysíláníVládní návrh zákonaSchváleno, 235/2006 Sb.
 938/0 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2004Zpráva a jinéSchválena
 1094/0 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2004Zpráva a jinéSchválena
 1274/0 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2005Zpráva a jiné1. čtení
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 29/0 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2005Zpráva a jinéSchválena
 176/0 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2006Zpráva a jinéSchválena
 262/0 Novela z. v souvis. s přechodem na digitální telev.vysíláníVládní návrh zákonaSchváleno, 304/2007 Sb.
 282/0 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006Zpráva a jinéSchválena
 470/0 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2007Zpráva a jiné1. čtení
 544/0 Novela z. o České televizi Senátní návrh zákona 1. čtení
 552/0 Novela z. o provozování rozhlasového a televizního vysílání Poslanecký návrh zákona Schváleno, 196/2009 Sb.
 582/0 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2007Zpráva a jiné1. čtení
 730/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 781/0 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2008Zpráva a jiné1. čtení

1 2 3 4 5ISP (příhlásit)