Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 101 tisků. (3. strana, celkem stran: 6)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 152/0 N.z. o zajištění právní pomoci1. čtení
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 159/0 Novela z. - zákoník práce1. čtení
 160/0 Novela z. o sociálních službách1. čtení
 161/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty - RJ1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 162/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění1. čtení
 167/0 Novela z. o platu představitelů státní moci1. čtení
 168/0 Novela z. o ochranných známkách - EU - RJ3. čtení
 169/0 Novela z. - plemenářský zákon - EU1. čtení
 170/0 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EU2. čtení - obecná rozprava
 172/0 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EU1. čtení
 173/0 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU1. čtení
 175/0 Novela z. - autorský zákon - EU2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 179/0 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.1. čtení
 180/0 Novela z. o regulaci reklamy1. čtení
 181/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 182/0 Novela z. o nemocenském pojištění1. čtení
 183/0 Novela z. o spotřebních daních - RJ1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 188/0 Novela z. o směnárenské činnosti - EU1. čtení
 189/0 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 19191. čtení

<< 1 2 3 4 5 6>>ISP (příhlásit)