Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 124 tisků. (3. strana, celkem stran: 7)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 162/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 167/0 Novela z. o platu představitelů státní moci2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 168/0 Novela z. o ochranných známkách - EU - RJZapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 169/0 Novela z. - plemenářský zákon - EU2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 170/0 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EU2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 172/0 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EU2. čtení - obecná rozprava
 173/0 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU2. čtení - obecná rozprava
 175/0 Novela z. - autorský zákon - EU2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 179/0 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 180/0 Novela z. o regulaci reklamy1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 181/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 10. 10. 2018
 182/0 Novela z. o nemocenském pojištění1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 183/0 Novela z. o spotřebních daních - RJ2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 188/0 Novela z. o směnárenské činnosti - EU2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 189/0 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 19191. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 190/0 Novela z. o zvláštních řízeních soudních1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 191/0 Novela z. o dráhách1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 192/0 Novela z. o státních svátcích - RJ2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 193/0 Novela z. o regulaci reklamy1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 194/0 Novela z. o státních svátcích1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)

<< 1 2 3 4 5 6 7>>ISP (příhlásit)