Tisky
Navržené změny 254/2001 Sb.

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Celkem nalezeno 43 tisků. (2. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 895/0 Vl. n. z. o vodách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 150/2010 Sb.
 1065/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU - RJVládní návrh zákona1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 165/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 151/2011 Sb.
 219/0 Novela z. o o integrov. registru znečišťování živ. prostředí - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 77/2011 Sb.
 539/0 Vl.n.z. o ukládání oxidu uhl. do přírodních hornin. struktur - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 85/2012 Sb.
 573/0 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon) - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 350/2012 Sb.
 660/0 Novela z. o rozpočtových pravidlechVládní návrh zákonaSchváleno, 501/2012 Sb.
 930/0 Novela z. v souv. s přijetím rekodifikace soukromého práva - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 303/2013 Sb.
 933/0 Novela z. o vodovodech a kanalizacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 275/2013 Sb.
 1036/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUVládní návrh zákona1. čtení
 1110/0 Novela z. o chemických látkách (chemický zákon) - EUVládní návrh zákona1. čtení
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 29/0 Vl.n.z.o změně zákonů v souvislosti s přij. kontrolního řádu - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 64/2014 Sb.
 67/0 Novela z. - chemický zákon - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 61/2014 Sb.
 177/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 187/2014 Sb.
 299/0 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 39/2015 Sb.
 555/0 Vl.n.z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichVládní návrh zákonaSchváleno, 250/2016 Sb.
 927/0 Novela z. - stavební zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 225/2017 Sb.
 929/0 Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij. zák. o odpověd. za přestupky - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 183/2017 Sb.
 930/0 Novela z. - vodní zákon - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 45/0 Novela z. - vodní zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 113/2018 Sb.

1 2 3ISP (příhlásit)