Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 170 tisků. (2. strana, celkem stran: 9)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 159/0 Novela z. - zákoník práce1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 162/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 179/0 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.Senát, zařazeno na pořad 8. schůze (od 2. 5. 2019)
 180/0 Novela z. o regulaci reklamy1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 182/0 Novela z. o nemocenském pojištění1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 189/0 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 19191. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 190/0 Novela z. o zvláštních řízeních soudních1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 191/0 Novela z. o dráhách2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 28. schůze
 193/0 Novela z. o regulaci reklamy1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 194/0 Novela z. o státních svátcích1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 195/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUSenát, zařazeno na pořad 8. schůze (od 2. 5. 2019)
 200/0 Novela z. o prodejní době - RJSenát, zařazeno na pořad 8. schůze (od 2. 5. 2019)
 201/0 Novela z. - občanský zákoník1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 202/0 Novela z. o poštovních službách - EUGaranční výbor
 203/0 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EUSenát, zařazeno na pořad 8. schůze (od 2. 5. 2019)
 204/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečeníGaranční výbor
 205/0 Novela z. o evidenci tržeb - EUGaranční výbor, zařazeno na pozvánce na jednání od 26. 4. 2019
 207/0 Novela z. o obchodních korporacích - EU2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 15. 5. 2019
 210/0 Novela z. o registru smluv1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 211/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze

<< 1 2 3 4 5 6 >>ISP (příhlásit)