Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 35 tisků. (2. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 38/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi1. čtení
 39/0 Novela z. - trestní zákoníkOrganizační výbor
 40/0 Novela ústav. z. - Ústava ČRVláda, zařazeno na program jednání vlády 24. 1. 2018
 41/0 Novela z. o evidenci tržebVláda, zařazeno na program jednání vlády 24. 1. 2018
 42/0 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky - RJVláda, zařazeno na program jednání vlády 24. 1. 2018
 45/0 Novela z. - vodní zákon - EU1. čtení, zařazen na pořad 6. schůze
 46/0 Novela z. o ČNB1. čtení, zařazen na pořad 6. schůze
 47/0 Novela z. - daňový řád - EU - RJ1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 6. schůze
 48/0 Vl.n.z. o distribuci pojištění a zajištění - EU1. čtení, zařazen na pořad 6. schůze
 49/0 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.1. čtení, zařazen na pořad 6. schůze
 50/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacímVláda
 51/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU1. čtení, zařazen na pořad 6. schůze
 54/0 Novela z. - správní řádVláda
 56/0 Novela z. o převodu vlastnického právaOrganizační výbor
 57/0 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EUOrganizační výbor

1 2ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)