Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 78 tisků. (2. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 50/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 25. 4. 2018
 51/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 24. 4. 2018
 54/0 Novela z. - správní řád2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 25. 4. 2018
 56/0 Novela z. o převodu vlastnického práva2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 26. 4. 2018
 57/0 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU2. čtení - obecná rozprava
 59/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - RJPrezident
 61/0 Novela z. - školský zákon2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 25. 4. 2018
 66/0 Vl.n.z.o poskyt.st.záruky ČR na zajištění půjčky ČNB pro MMF2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 25. 4. 2018
 67/0 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění - EU2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 25. 4. 2018
 68/0 Novela z. o vývozu a dovozu zboží - EU - RJSenát, zařazeno na pořad 14. schůze (1. bod dopoledního jednání ve středu 25. dubna)
 69/0 Novela z. o majetku České republiky2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 25. 4. 2018
 70/0 Novela z. - trestní řád1. čtení
 71/0 Novela z. - insolvenční zákon - EU2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 24. 4. 2018
 72/0 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU1. čtení
 73/0 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU1. čtení
 74/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU1. čtení
 74/1 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU1. čtení
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 24. 4. 2018
 77/0 Novela z. o daních z příjmů2. čtení - obecná rozprava
 79/0 Novela z. - trestní zákoník - EU2. čtení - obecná rozprava

1 2 3 4ISP (příhlásit)