Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 2939 tisků. (2. strana, celkem stran: 147)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 8/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonůStanovisko vlády
 9/0 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jaroslava Krákory, Davida Ratha, Lubomíra Zaorálka, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákony Poslanecký návrh zákona
 9/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Bohuslava Sobotky, Jaroslava Krákory, Davida Ratha, Lubomíra Zaorálka, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákonyStanovisko vlády
 10/0 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010Zpráva a jiné
 10/1 Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost č. 8 ze dne 8. září 2010 k 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010Usnesení výboru
 11/0 Návrh poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů Poslanecký návrh zákona
 11/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonůStanovisko vlády
 11/2 Usnesení ústavně právního výboru č. 11 ze dne 13. října 2010 k návrhu poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonůUsnesení výboru
 11/3 Usnesení mandátového a imunitního výboru č. 25 ze dne 4. listopadu 2010 k návrhu poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonůUsnesení výboru
 11/4 Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonůPozměňovací a jiné návrhy
 12/0 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009Zpráva a jiné
 12/1 Usnesení hospodářského výboru č. 10 ze dne 8. září 2010 ke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009Usnesení výboru
 13/0 Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009Zpráva a jiné
 13/1 Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost č. 9 ze dne 8. září 2010 k Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009Usnesení výboru
 14/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v PrazeMezinárodní smlouva
 14/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 25 ze dne 9. září 2010 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v PrazeUsnesení výboru
 14/2 Usnesení zahraničního výboru č. 14 ze dne 13. října 2010 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v PrazeUsnesení výboru
 15/0 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009Zpráva a jiné
 15/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 17 ze dne 11. srpna 2010 ke Zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009Usnesení výboru
 16/0 Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010Zpráva a jiné

<< 1 2 3 4 5 6 >>ISP (příhlásit)