Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 48 tisků. (2. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 8/0 Novela zákona o regulaci reklamy - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 132/2003 Sb.
 87/0 Vl. n. z. o provoz. rozhlas. a televiz. vysílání - EUVládní návrh zákonaNeschváleno
 341/0 Novela z. o provozování rozhlasového a televizního vysílání - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 341/2004 Sb.
 379/0 Novela z. o ochraně spotřebitele Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 217/2004 Sb.
 579/0 V.n.z. o některých službách informační společnosti - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 480/2004 Sb.
 812/0 Novela z. o regulaci reklamy Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 384/2005 Sb.
 920/0 Rámcová úmluva o kontrole tabákuMezinárodní smlouvaSchválena
 934/0 Novela zákona o regulaci reklamy Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 957/0 Novela zákona o regulaci reklamy - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 25/2006 Sb.
 1201/0 Interpelace M.Grebeníčka na C.Svobodu ve věci Čs. centra ve VídniPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 159/0 Novela zákona o regulaci reklamy - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 109/2007 Sb.
 305/0 Novela z. o ochraně spotřebitele - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 36/2008 Sb.
 894/0 Vl.n.z. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 132/2010 Sb.
 986/0 Novela z. o pozemních komunikacích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 27/0 Novela z. o České televizi Senátní návrh zákona Schváleno, 302/2011 Sb.
 528/0 Novela z. o pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 196/2012 Sb.
 592/0 Novela z. o provozování rozhlasového a tel. vysílání - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 406/2012 Sb.
 666/0 Písemná interpelace D. Ratha na L. Hegera ve věci inzerce v deníku BleskPísemná interpelaceInterpelující nebyl přítomen
 761/0 Novela z. o regulaci reklamy - EUVládní návrh zákona3. čtení
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 115/0 N.z. o regulaci prostituce Návrh zákona zastupitelstva kraje 2. čtení - obecná rozprava

1 2 3ISP (příhlásit)