Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 3516 tisků. (174. strana, celkem stran: 176)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 1119/0 Písemná interpelace poslance Vojtěcha Filipa na ministra obrany Martina Stropnického ve věci dohody o přidružení 4. brigády rychlého nasazení Armády ČR k velení německé 10. obrněné divizePísemná interpelace
 1120/0 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017Zpráva a jiné
 1120/1 Usnesení výboru pro obranu č. 222 ze dne 15. června 2017 k 1. doplňku k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017Usnesení výboru
 1121/0 Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATOZpráva a jiné
 1121/1 Usnesení výboru pro obranu č. 224 ze dne 15. června 2017 k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATOUsnesení výboru
 1122/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóraMezinárodní smlouva
 1122/1 Usnesení zahraničního výboru č. 192 ze dne 12. července 2017 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóraUsnesení výboru
 1123/0 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016Zpráva a jiné
 1123/1 Usnesení hospodářského výboru č. 402 ze dne 31. května 2017 k výroční zprávě Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016Usnesení výboru
 1124/0 Návrh poslance Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. Poslanecký návrh zákona
 1124/1 Stanovisko vlády k návrhu poslance Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.Stanovisko vlády
 1125/0 Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2016Zpráva a jiné
 1125/1 Usnesení výboru pro obranu č. 223 ze dne 15. června 2017 k informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2016Usnesení výboru
 1126/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006Mezinárodní smlouva
 1126/1 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 272 ze dne 4. září 2017 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006Usnesení výboru
 1126/2 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 272 ze dne 5. září 2017 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006Usnesení výboru
 1127/0 Návrh poslanců Milana Chovance, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 1127/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Milana Chovance, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůStanovisko vlády
 1128/0 Informace o podpořeném financování za rok 2016Zpráva a jiné
 1128/1 Usnesení hospodářského výboru č. 409 ze dne 4. července 2017 k informaci o podpořeném financování za rok 2016Usnesení výboru

<< 170 171 172 173 174 175 176>>ISP (příhlásit)