Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 3516 tisků. (12. strana, celkem stran: 176)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 73/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 40 ze dne 26. února 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisůUsnesení výboru
 74/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna 2013Mezinárodní smlouva
 74/1 Usnesení zahraničního výboru č. 19 ze dne 4. března 2014 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna 2013Usnesení výboru
 75/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003)Mezinárodní smlouva
 75/1 Usnesení zahraničního výboru č. 13 ze dne 4. března 2014 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003)Usnesení výboru
 76/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 76/1 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 19 ze dne 6. března 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisůUsnesení výboru
 76/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisůPozměňovací a jiné návrhy
 77/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Senátní návrh zákona
 77/1 Stanovisko vlády k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíStanovisko vlády
 77/2 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíPozměňovací a jiné návrhy
 78/0 Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014Vládní návrh zákona
 78/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 39 ze dne 26. února 2014 k vládnímu návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014Usnesení výboru
 79/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatuMezinárodní smlouva
 79/1 Usnesení zahraničního výboru č. 15 ze dne 4. března 2014 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatuUsnesení výboru
 80-E/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské unie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007 - 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobodPředchozí souhlas s rozhodnutím orgánů EU
 80-E/1 Usnesení výboru pro evropské záležitosti č. 11 ze dne 23. ledna 2014 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské unie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007 - 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobodUsnesení výboru
 81/0 Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)Vládní návrh zákona
 81/1 Usnesení výboru pro bezpečnost č. 21 ze dne 26. února 2014 k vládnímu návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)Usnesení výboru
 81/2 Usnesení výboru pro bezpečnost č. 21 ze dne 26. února 2014 k vládnímu návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)Usnesení výboru

<< 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>ISP (příhlásit)