Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 119 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 5/0 Novela z. o léčivech - EU - RJSchváleno, 36/2018 Sb.
 12/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EUSchváleno, 111/2018 Sb.
 13/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUSchváleno, 172/2018 Sb.
 15/0 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot - EU - RJSchváleno, 93/2018 Sb.
 45/0 Novela z. - vodní zákon - EUSchváleno, 113/2018 Sb.
 46/0 Novela z. o ČNBSchváleno, 89/2018 Sb.
 47/0 Novela z. - daňový řád - EU - RJSchváleno, 94/2018 Sb.
 48/0 Vl.n.z. o distribuci pojištění a zajištění - EUSchváleno, 170/2018 Sb.
 49/0 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.Schváleno, 171/2018 Sb.
 51/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EUSchváleno, 193/2018 Sb.
 56/0 Novela z. o převodu vlastnického právaSchváleno, 177/2018 Sb.
 57/0 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EUSchváleno, 178/2018 Sb.
 59/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - RJSchváleno, 72/2018 Sb.
 66/0 Vl.n.z.o poskyt.st.záruky ČR na zajiš.zápůjčky ČNB pro MMFSchváleno, 179/2018 Sb.
 67/0 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění - EUSchváleno, 180/2018 Sb.
 68/0 Novela z. o vývozu a dovozu zboží - EU - RJSchváleno, 90/2018 Sb.
 71/0 Novela z. - insolvenční zákon - EUSchváleno, 31/2019 Sb.
 72/0 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EUZamítnuto Senátem
 73/0 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EUZamítnuto Senátem
 74/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU1. čtení
 74/1 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUZamítnuto Senátem
 79/0 Novela z. - trestní zákoník - EUSchváleno, 287/2018 Sb.
 90/0 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - RJSchváleno, 92/2018 Sb.
 91/0 Novela z. - zákoník práce - RJSchváleno, 181/2018 Sb.
 92/0 Novela z. o střelných zbraních - EU1. čtení
 93/0 Novela z. o dluhopisechSchváleno, 307/2018 Sb.
 94/0 Novela z. o ozdravných postupech - EUSchváleno, 182/2018 Sb.
 98/0 Novela z. o hornické činnosti - EU - RJSchváleno, 91/2018 Sb.
 120/0 Novela z. o důchodovém pojištěníSchváleno, 191/2018 Sb.
 130/0 Novela z. o zrušení Fondu národního majetkuSchváleno, 308/2018 Sb.
 132/0 Novela z. o státní služběSchváleno, 35/2019 Sb.
 136/0 Novela z. o Rejstříku trestů - EUSchváleno, 42/2019 Sb.
 137/0 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní - RJSchváleno, 38/2019 Sb.
 138/0 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU - RJSchváleno, 110/2019 Sb.
 139/0 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU - RJSchváleno, 111/2019 Sb.
 167/0 Novela z. o platu představitelů státní mociSchváleno, 316/2018 Sb.
 168/0 Novela z. o ochranných známkách - EU - RJSchváleno, 286/2018 Sb.
 169/0 Novela z. - plemenářský zákon - EUSchváleno, 3/2019 Sb.
 170/0 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EUSchváleno, 99/2019 Sb.
 172/0 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EUSchváleno, 45/2019 Sb.
 173/0 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EUSchváleno, 98/2019 Sb.
 175/0 Novela z. - autorský zákon - EUSchváleno, 50/2019 Sb.
 188/0 Novela z. o směnárenské činnosti - EUSchváleno, 5/2019 Sb.
 195/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUSchváleno, 135/2019 Sb.
 199/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - RJSchváleno, 282/2018 Sb.
 202/0 Novela z. o poštovních službách - EUSchváleno, 202/2019 Sb.
 203/0 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EUSchváleno, 176/2019 Sb.
 204/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečeníSchváleno, 164/2019 Sb.
 205/0 Novela z. o evidenci tržeb - EUZamítnuto Senátem
 206/0 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EUSchváleno, 80/2019 Sb.
 207/0 Novela z. o obchodních korporacích - EU2. čtení - obecná rozprava
 220/0 Vl.n.z. - nominační zákon2. čtení - obecná rozprava
 240/0 Novela z. o zpravodajských službách ČRSchváleno
 256/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.Vráceno Senátem
 261/0 Novela z. o finanční kontrole - EUSchváleno, 126/2019 Sb.
 262/0 Novela z. o léčivech - EUSchváleno, 44/2019 Sb.
 263/0 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečeníSchváleno, 335/2018 Sb.
 286/0 Novela z. o místních poplatcíchVráceno Senátem
 297/0 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění - EUSchváleno, 165/2019 Sb.
 298/0 Novela z. o investičních pobídkáchSchváleno
 299/0 Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže - EUSchváleno, 203/2019 Sb.
 300/0 Vl.n.z. v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů - EUSchváleno
 301/0 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy - EU - RJVráceno Senátem
 302/0 Novela z. o léčivechVráceno Senátem
 303/0 Novela z. - notářský řád - EU - RJSchváleno, 7/2019 Sb.
 326/0 Vl.n.z. o dráhách - EUGaranční výbor, zařazeno na pozvánce na jednání od 4. 9. 2019
 332/0 Novela z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh - EUSchváleno
 333/0 Novela z. o nemocenském pojištění2. čtení - obecná rozprava
 336/0 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU - RJ2. čtení - obecná rozprava
 337/0 Novela z. o státním zastupitelství - EU2. čtení - obecná rozprava
 360/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu2. čtení - obecná rozprava
 364/0 Novela z. o pohonných hmotách2. čtení - obecná rozprava
 367/0 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje - RJ2. čtení - obecná rozprava
 368/0 Vl.n.z. o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením VB z EU - RJSchváleno, 74/2019 Sb.
 369/0 Novela z. o ochraně spotřebitele - EU - RJSchváleno, 179/2019 Sb.
 388/0 Novela z. o Státním pozemkovém úřaduPrezident
 391/0 Vl.n.z. o realitním zprostředkování - EU2. čtení - obecná rozprava
 395/0 Vl.n.z. o územně správním členění státu2. čtení - obecná rozprava
 397/0 Novela z. o krmivech - EUSchváleno
 398/0 Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu - EU2. čtení - obecná rozprava
 408/0 Novela z. o lesích (lesní zákon)Garanční výbor, zařazeno na pozvánce na jednání od 4. 9. 2019
 409/0 Novela z. o pozemních komunikacíchPrezident
 410/0 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů - RJSchváleno, 163/2019 Sb.
 411/0 Novela z. - občanský zákoník2. čtení - obecná rozprava
 412/0 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení2. čtení - obecná rozprava
 413/0 Novela z. o hospodaření energií - EU - RJ2. čtení - obecná rozprava
 420/0 Novela z. o elektronických komunikacíchGaranční výbor, zařazeno na pozvánce na jednání od 4. 9. 2019
 431/0 Novela z. o silniční dopravě - EU2. čtení - obecná rozprava
 434/0 Vl.n.z. o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu2. čtení - obecná rozprava
 435/0 Novela z. - veterinární zákon - EU2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 4. 9. 2019
 448/0 Novela z. o základních registrech - RJ2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2019
 451/0 Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním2. čtení - obecná rozprava
 452/0 Novela z. o důchodovém pojištěníVráceno Senátem
 453/0 Novela z. - trestní zákoník - EU2. čtení - obecná rozprava
 454/0 Novela z. o rostlinolékařské péči - EU2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 4. 9. 2019
 483/0 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů - EU2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 4. 9. 2019
 485/0 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací2. čtení - obecná rozprava
 490/0 Novela z. o státní sociální podpoře2. čtení - obecná rozprava
 501/0 Novela z. o oceňování majetku1. čtení, zařazeno na pozvánce na jednání od 4. 9. 2019
 502/0 Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích - EU1. čtení

1 2ISP (příhlásit)