Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 372 tisků. (1. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 5/0 Novela z. o léčivech - EU - RJSchváleno, 36/2018 Sb.
 12/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EUSchváleno, 111/2018 Sb.
 13/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUSchváleno, 172/2018 Sb.
 15/0 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot - EU - RJSchváleno, 93/2018 Sb.
 17/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR - RJZamítnuto v 1. čtení
 18/0 Novela z. o léčivech - RJVzat zpět v 1. čtení
 19/0 Novela z. o evidenci obyvatel2. čtení - obecná rozprava
 20/0 N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.Zamítnuto v 1. čtení
 21/0 N.z., kterým se ruší zákon o prodejní doběZamítnuto v 1. čtení
 22/0 Novela z. - zákoník práce - RJVzat zpět v 2. čtení
 23/0 N.z., kterým se zrušuje zákon o elektronické evidenci tržeb - RJZamítnuto v 1. čtení
 24/0 N.z. o změně zákonů uprav.počet členů zvl.kontrol.orgánů PS - RJSchváleno, 35/2018 Sb.
 27/0 Novela z. o léčivech - RJZamítnuto v 1. čtení
 30/0 Novela z. o Ústavním souduSchváleno, 173/2018 Sb.
 31/0 Novela z. o evidenci tržeb - RJZamítnuto v 1. čtení
 32/0 Novela z. o daních z příjmůSchváleno, 174/2018 Sb.
 33/0 Novela z. o střetu zájmů - RJSchváleno, 112/2018 Sb.
 34/0 Novela z. o střetu zájmů - RJZamítnuto v 1. čtení
 35/0 N.z. o celostátním referendu2. čtení - obecná rozprava
 36/0 Novela z. o obcíchSchváleno, 175/2018 Sb.
 38/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemiSchváleno, 125/2019 Sb.
 39/0 Novela z. - trestní zákoník2. čtení - obecná rozprava
 40/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR2. čtení - obecná rozprava
 41/0 Novela z. o evidenci tržebZamítnuto v 3. čtení
 42/0 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky - RJZamítnuto v 3. čtení
 45/0 Novela z. - vodní zákon - EUSchváleno, 113/2018 Sb.
 46/0 Novela z. o ČNBSchváleno, 89/2018 Sb.
 47/0 Novela z. - daňový řád - EU - RJSchváleno, 94/2018 Sb.
 48/0 Vl.n.z. o distribuci pojištění a zajištění - EUSchváleno, 170/2018 Sb.
 49/0 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.Schváleno, 171/2018 Sb.
 50/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacímSchváleno, 177/2019 Sb.
 51/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EUSchváleno, 193/2018 Sb.
 54/0 Novela z. - správní řádSchváleno, 176/2018 Sb.
 56/0 Novela z. o převodu vlastnického právaSchváleno, 177/2018 Sb.
 57/0 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EUSchváleno, 178/2018 Sb.
 59/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - RJSchváleno, 72/2018 Sb.
 61/0 Novela z. - školský zákonSchváleno, 167/2018 Sb.
 65/0 Novela ústav. z. - Ústava ČRZamítnuto v 1. čtení
 66/0 Vl.n.z.o poskyt.st.záruky ČR na zajiš.zápůjčky ČNB pro MMFSchváleno, 179/2018 Sb.
 67/0 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění - EUSchváleno, 180/2018 Sb.
 68/0 Novela z. o vývozu a dovozu zboží - EU - RJSchváleno, 90/2018 Sb.
 69/0 Novela z. o majetku České republikyGaranční výbor, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 70/0 Novela z. - trestní řádVzat zpět před projednáváním
 71/0 Novela z. - insolvenční zákon - EUSchváleno, 31/2019 Sb.
 72/0 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EUSchváleno, 254/2019 Sb.
 73/0 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU , navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 74/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU1. čtení
 74/1 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUSchváleno, 255/2019 Sb.
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastrukturySchváleno, 169/2018 Sb.
 77/0 Novela z. o daních z příjmůNeschváleno
 79/0 Novela z. - trestní zákoník - EUSchváleno, 287/2018 Sb.
 80/0 Novela z. o daních z příjmů - RJSchváleno, 306/2018 Sb.
 83/0 Novela z. o směnárenské činnostiZamítnuto v 1. čtení
 84/0 Novela z. o některých přestupcíchZamítnuto v 1. čtení
 85/0 Novela z. o nemocenském pojištění3. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 86/0 Novela z. - občanský soudní řádZamítnuto v 1. čtení
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látekZamítnuto v 1. čtení
 89/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouziSchváleno, 309/2018 Sb.
 90/0 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - RJSchváleno, 92/2018 Sb.
 91/0 Novela z. - zákoník práce - RJSchváleno, 181/2018 Sb.
 92/0 Novela z. o střelných zbraních - EU1. čtení
 93/0 Novela z. o dluhopisechSchváleno, 307/2018 Sb.
 94/0 Novela z. o ozdravných postupech - EUSchváleno, 182/2018 Sb.
 98/0 Novela z. o hornické činnosti - EU - RJSchváleno, 91/2018 Sb.
 99/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouziVzat zpět v 3. čtení
 102/0 Novela z. - školský zákonZamítnuto v 1. čtení
 103/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - RJZamítnuto v 1. čtení
 104/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - RJZamítnuto v 3. čtení
 105/0 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláníchSchváleno, 284/2018 Sb.
 109/0 Novela z. - zákoník práceSchváleno, 32/2019 Sb.
 110/0 Novela z. o státním zastupitelstvíZamítnuto v 1. čtení
 111/0 N.z. o celostátním referendu2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 112/0 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr - RJ2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 115/0 Novela z. - školský zákon - RJSchváleno, 46/2019 Sb.
 117/0 Návrh ústavního zákona o referendu2. čtení - obecná rozprava
 118/0 N.z. o náhradním výživném2. čtení - obecná rozprava
 119/0 N.z. - nominační zákonVzat zpět
 120/0 Novela z. o důchodovém pojištěníSchváleno, 191/2018 Sb.
 123/0 Novela z. - stavební zákonZamítnuto v 1. čtení
 126/0 N.z. o zálohovaném výživném2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 128/0 Novela z. o regulaci reklamyZamítnuto v 1. čtení
 129/0 N.z. - nominační zákonZamítnuto v 1. čtení
 130/0 Novela z. o zrušení Fondu národního majetkuSchváleno, 308/2018 Sb.
 131/0 Novela z. o ochraně osobních údajů - RJVzat zpět v 1. čtení
 132/0 Novela z. o státní služběSchváleno, 35/2019 Sb.
 136/0 Novela z. o Rejstříku trestů - EUSchváleno, 42/2019 Sb.
 137/0 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní - RJSchváleno, 38/2019 Sb.
 138/0 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU - RJSchváleno, 110/2019 Sb.
 139/0 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU - RJSchváleno, 111/2019 Sb.
 140/0 Novela z. o dani z přidané hodnotySchváleno, 6/2019 Sb.
 152/0 N.z. o zajištění právní pomoci1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 153/0 Novela z. o směnárenské činnostiVzat zpět před projednáváním
 154/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev krajůZamítnuto v 1. čtení
 156/0 Novela z. o vysokých školách - RJSchváleno, 168/2018 Sb.
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJNepřijato
 158/0 Novela z. o střetu zájmůVráceno
 159/0 Novela z. - zákoník práce1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 160/0 Novela z. o sociálních službáchSchváleno, 47/2019 Sb.
 161/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty - RJSchváleno, 283/2018 Sb.
 162/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)

1 2 3 4ISP (příhlásit)