Sněmovní tisky
Ing. Jiří Dolejš - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 46/0 Novela z. o ČNBVládní návrh zákonaSchváleno, 89/2018 Sb.
 93/0 Novela z. o dluhopisechVládní návrh zákonaSchváleno, 307/2018 Sb.
 104/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - RJ Senátní návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 206/0 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 80/2019 Sb.
 229/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 230/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 231/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 254/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 288/0 Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2020 a 2021Zpráva a jinéVzato na vědomí
 322/0 Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. (říjen 2018)Zpráva a jiné1. čtení, navržena na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 360/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřaduVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 362/0 Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2017Zpráva a jiné1. čtení, navržena na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 505/0 Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. červen 2019Zpráva a jiné1. čtení, navržena na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 532/0 Novela z. o ČNB - EUVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 559/0 Novela z. o bankách - EUVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 572/0 Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s impl.daňových předpisů - EUVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 606/0 Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2021 a 2022Zpráva a jiné1. čtení, navržena na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 631/0 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2019Zpráva a jiné1. čtení, navržena na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)


ISP (příhlásit)