Sněmovní tisky
Ing. Petr Pávek - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 39 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 33/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 112/2018 Sb.
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 42/0 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 83/0 Novela z. o směnárenské činnosti Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 123/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 131/0 Novela z. o ochraně osobních údajů - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 153/0 Novela z. o směnárenské činnosti Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 154/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 162/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 194/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 217/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona Vráceno
 245/0 Novela z. - soudní řád správní Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 279/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 292/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 313/0 N.z. o změně sídel některých státních úřadů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 331/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 384/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 387/0 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)

1 2ISP (příhlásit)