Sněmovní tisky
František Elfmark - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 29 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 131/0 Novela z. o ochraně osobních údajů - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona  , zařazen na pořad 34. schůze
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 34. schůze
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 34. schůze
 291/0 Novela z. o obcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 34. schůze
 293/0 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 34. schůze
 295/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 34. schůze
 331/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 34. schůze
 365/0 Novela z. - daňový řád - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 387/0 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 34. schůze
 390/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 34. schůze
 405/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 34. schůze
 422/0 Novela z. o ochraně ovzduší Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 446/0 N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 34. schůze
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 34. schůze
 464/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 34. schůze
 475/0 Novela z. o právu petičním Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 34. schůze

1 2ISP (příhlásit)