Sněmovní tisky
Marian Bojko - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 35/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 20. 3. 2019
 39/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 40/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 69/0 Novela z. o majetku České republiky Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 20. 3. 2019
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Zapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 20. 3. 2019
 328/0 Novela z. o některých přestupcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 27. schůze
 353/0 Novela z. o zemědělství Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 27. schůze
 354/0 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy - RJ Poslanecký návrh zákona Senát, zařazeno na pořad 7. schůze (od 20. 3. 2019)
 377/0 N.z., kterým se mění někt.zák.souv. s potíráním lichv.půjček Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 27. schůze
 384/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 396/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 401/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona Organizační výbor
 402/0 Novela z. - autorský zákon Poslanecký návrh zákona Organizační výbor


ISP (příhlásit)