Sněmovní tisky
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 115/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Senát, zařazeno na pořad 5. schůze (od 30. 1. 2019)
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 156/0 Novela z. o vysokých školách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 168/2018 Sb.
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 192/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Senát, zařazeno na pořad 5. schůze (od 30. 1. 2019)
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 222/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 229/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 230/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 291/0 Novela z. o obcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 293/0 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 295/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 318/0 Novela z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických os. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 319/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 331/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 365/0 Novela z. - daňový řád - RJ Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)