Sněmovní tisky
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 115/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Garanční výbor
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 156/0 Novela z. o vysokých školách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 168/2018 Sb.
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, zařazeno na pozvánce na jednání od 21. 11. 2018
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 192/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Garanční výbor
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 222/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 229/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 230/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 291/0 Novela z. o obcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 293/0 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 295/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona Organizační výbor
 318/0 Novela z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických os. Poslanecký návrh zákona Vláda
 319/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)