Sněmovní tisky
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 38/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona Senát, zařazeno na pořad 6. schůze (od 27. 2. 2019)
 65/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 70/0 Novela z. - trestní řád Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2018 Sb.
 117/0 Návrh ústavního zákona o referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 118/0 N.z. o náhradním výživném Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 285/2018 Sb.
 349/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 384/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Vláda
 399/0 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)