Sněmovní tisky
Jaroslav Foldyna - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 12 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2018 Sb.
 80/0 Novela z. o daních z příjmů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 306/2018 Sb.
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 190/0 Novela z. o zvláštních řízeních soudních Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 211/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 20. 2. 2019
 278/0 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 20. 2. 2019
 295/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 350/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 384/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 27. 2. 2019
 389/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)