Sněmovní tisky
PaedDr. Alena Gajdůšková - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 99/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 111/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 126/0 N.z. o zálohovaném výživném Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 182/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 183/0 Novela z. o spotřebních daních - RJ Poslanecký návrh zákona Zapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 186/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 192/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Garanční výbor
 267/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 295/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona Organizační výbor


ISP (příhlásit)