Sněmovní tisky
Jan Hamáček - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 109/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona Schváleno, 32/2019 Sb.
 111/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 126/0 N.z. o zálohovaném výživném Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 234/0 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouva2. čtení, zařazeno na pozvánce na jednání od 21. 2. 2019
 235/0 Změna čl. 124 Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouva2. čtení, zařazeno na pozvánce na jednání od 21. 2. 2019
 256/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.Vládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 21. 2. 2019
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 285/2018 Sb.
 301/0 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy - EU - RJVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 21. 2. 2019
 336/0 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU - RJVládní návrh zákona1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 350/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 368/0 Vl.n.z. o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením VB z EU - RJVládní návrh zákonaSenát, zařazeno na pořad 6. schůze (od 27. 2. 2019)
 393/0 Sml.mezi ČR a SR o aktualizaci hraničního dokum.dílaMezinárodní smlouvaOrganizační výbor, navržena na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 395/0 Vl.n.z. o územně správním členění státuVládní návrh zákonaOrganizační výbor, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)


ISP (příhlásit)