TiskyBez navržených změn předpisů

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 15/0 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 93/2018 Sb.
 66/0 Vl.n.z.o poskyt.st.záruky ČR na zajiš.zápůjčky ČNB pro MMFVládní návrh zákonaSchváleno, 179/2018 Sb.
 73/0 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EUVládní návrh zákona 
 117/0 Návrh ústavního zákona o referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 119/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 220/0 Vl.n.z. - nominační zákonVládní návrh zákonaGaranční výbor, zařazeno na pozvánce na jednání od 18. 9. 2019
 368/0 Vl.n.z. o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením VB z EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 74/2019 Sb.
 378/0 N.z. o státním jazyce České republiky Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 34. schůze
 434/0 Vl.n.z. o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanuVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 34. schůze
 451/0 Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkovánímVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 34. schůze
 544/0 Vl.n.z. o mez. spolupráci při řešení daňových sporů v EU - EUVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 34. schůze
Senát, 9. funkční období, 2012-2014
57Zákon o prodejní doběSenátní návrh zákona 
253Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - senátní návrhSenátní návrh zákona 
Senát, 10. funkční období, 2014-2016
165Stykový zákonSenátní návrh zákona 


ISP (příhlásit)