Tisky
Navržené změny 455/1991 Sb.

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Celkem nalezeny 3 tisky.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 12/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 7. schůze (od 27. 2. 2018)
 49/0 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.Vládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 14. 3. 2018
 74/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 7. schůze (od 27. 2. 2018)


ISP (příhlásit)