Sněmovní tisky
JUDr. Stanislav Polčák - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 18 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 204/0 N.z. o protikomunistickém odboji Poslanecký návrh zákona Schváleno, 262/2011 Sb.
 259/0 Novela z. o inf. systémech veř. správy a o elektron. úkonech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 263/2011 Sb.
 431/0 Novela z. o přestupcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 494/2012 Sb.
 541/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 543/0 Novela z. o odpovědnosti za škodu způs.při výkonu veřej.moci Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 584/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Schváleno, 390/2012 Sb.
 599/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 638/0 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení Poslanecký návrh zákona Schváleno, 276/2012 Sb.
 740/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 756/0 Novela z. - autorský zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 156/2013 Sb.
 757/0 Novela z. o obcích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 969/0 Novela z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 970/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 984/0 N.z. o Rozhodčím soudu pro sport Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1023/0 N.z. o zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1064/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1065/0 Novela z. o obcích (obecní zřízení) Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1080/0 Novela z. o registrovaném partnerství Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)