Sněmovní tisky
RSDr. Miroslav Opálka - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 20/0 Novela zákona o hospodaření energií - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 574/2006 Sb.
 134/0 Návrh ústavního zákona o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 367/0 Novela zákona o odpadech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 383/2008 Sb.
 448/0 Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 464/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 477/0 N.ústav.z. o referendu o přistoupení ČR k Lisabonské smlouvě Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 531/0 Návrh zákona o přiznání k majetku Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 535/0 Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 631/0 N.z. o nájemném z bytů a jeho sjednávání Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 670/0 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 730/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 735/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 788/0 Novela zákoníku práce Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 798/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 956/0 Novela z. o platu představitelů státní moci Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1026/0 Novela z. o zaměstnanosti - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 149/2010 Sb.
 1033/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 141/2010 Sb.


ISP (příhlásit)