Sněmovní tisky
Mgr. Lubomír Volný - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 12 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 35/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 39/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 40/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 69/0 Novela z. o majetku České republiky Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 28. schůze
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 328/0 Novela z. o některých přestupcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 377/0 N.z., kterým se mění někt.zák.souv. s potíráním lichv.půjček Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 384/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 396/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 401/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 402/0 Novela z. - autorský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze


ISP (příhlásit)