Sněmovní tisky
Ing. Jana Krutáková - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 13 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 33/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 112/2018 Sb.
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 42/0 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 83/0 Novela z. o směnárenské činnosti Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 123/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 140/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 153/0 Novela z. o směnárenské činnosti Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 154/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 162/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 194/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 217/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 245/0 Novela z. - soudní řád správní Poslanecký návrh zákona Organizační výbor


ISP (příhlásit)